พ่นทรายถัง

Sandblast Tank

พ่นทรายถัง หรือ Tank ถังน้ำมัน ถังก๊าซ ถังแก๊ส ถังน้ำ ถังน้ำร้อน ถังบำบัด ถังกวน ถังกรองน้ำ ถังตกตะกอน clarify tank ถังโมลาส ถังน้ำมันพืช ถังใส่อาหาร ถังน้ำดื่ม แท็งค์น้ำ Food Grade ถังคือภาชนะสำหรับใช้บรรจุสสารทั้ง 3 สถานะ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เพื่อเก็บรักษาคงสภาพไว้คงเดิม ซึ่งโดยมากวัสดุใช้ทำถังทำมาจากโลหะ หรือเหล็ก หลังจากการขึ้นรูปถังแล้ว หากนำไปใช้ทันทีโดยไม่มีการเคลือบป้องกันสนิม หรือเคมี ก็จะทำให้ถังเกิดสนิม เกิดการผุกร่อนได้ไว ซึ่งโดยการเตรียมผิวถังนั้น จะใช้วิธี พ่นทรายถัง เพื่อทำความสะอาด และสร้างผิวหยาบให้สี หรือสารเคลือบเกิดการยึดแกาะแน่น ผิวปราศจากสนิม จะทำให้ถังมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยปกติภายในจะดูว่าใช้บรรจุอะไร ต้องพ่นทรายและเลือชนิดของสีใช้ถูกต้องสามารถทนทานต่อสภาวะการใช้งานของแต่ละถังได้ ส่วนภายนอก ก็ต้องทนน้ำ ทนแสงแดด สีไม่ซีดจางเร็ว storage tank หรือ ถังบรรจุ จะต้องปรึกษางานพ่นทรายและสีก่อนทำ หากไม่พ่นทรายเกิดความเสียหายตามมาภายหลัง เสียทั้งเงินทั้งเวลา ทั้งถังใหม่ และ ถังเก่า ก็สามารถนำมาพ่นทราย และสามารถใช้ต่อได้อีกนานเลยทีเดียว

Customer