พ่นทรายเครื่องจักร

Sandblast Machine

พ่นทรายเครื่องจักร หรือ Machine การเตรียมพื้นผิวด้วยการพ่นทราย ก่อนทำสีเป็นการเตรียมพื้นผิวให้มีความสะอาด และเกิดผิวเหมาะสมต่อการทำสี ทั้งเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรเก่าที่เห็นเป็นสนิมก็สามารถมา พ่นทราย เอาสนิมออกได้ พ่นทรายเครื่องจักร ก่อนทำสีทำให่พื้นผิวปราศจากสนิมผุ่กร่อน ไม่เกิดการดันตัวของสนิม เพราะหากทำสีทับสนิม หรือขัดเพียงผิวเผิน ก็จะเกิดสนิมปูด และเป็นสาเหตุให้สนิมลาม และเกิดก่อนเวลาอันควร การ พ่นทราย ทำให้สนิมผุหมดไป และผิวยึดเกาะกับสีทำให้สีไม่หลุดร่อน สีติดคงทน ทำความสะอาดเข้าถึงทุกซอกทุกมุม รวดเร็ว คุ้มค่าต่อการลงทุน

Mix Concrete Machine ก่อนพ่นทราย

Mix Concrete Machine หลังพ่นทราย และทำสี

Hot-Roll Copper Machine ก่อนพ่นทราย

Hot-Roll Copper Machine หลังพ่นทราย และทำสี

Customer