พ่นทรายนอกสถานที่ by Armor Surface

บริการพ่นทรายนอกสถานที่ทั่วประเทศ ถึงหน้างานของลูกค้า โรงงานขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือ workshop หรืองานโปรเจคใหญ่ ทางเราสามารถขนย้ายอุปกรณ์เข้าสู่หน้างาน เข้าหน้างานแล้วเริ่มงานได้ทันที เพรียบพร้อมด้วย อุปกรณ์พ่นทรายมาตรฐาน และเครื่องมือวัด ใช้เครื่องจักรใหม่และเช็คสภาพตลอดเวลา พร้อมใช้งาน กับทีมงานพ่นทรายมืออาชีพ แบบ one stop service ทั้งพ่นทราย พ่นสี ขนส่งชิ้นงาน 

​อุปกรณ์เครื่องพ่นทราย และเครื่องcompressor สภาพใหม่ ทางเราได้ทำการตรวจสอบและบำบุงรักษาเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน และควบคุมคุณภาพการพ่นทรายให้ชิ้นงานได้ตามมาตรฐาน ป้องกัน Brake down Time ให้ทำงานลื่นไหลต่อเนื่อง ไม่ต้องเดินๆหยุดๆเครื่อง ซึ่งอาจส่งผมให้งานล่าช้าต่อแผนงานที่วางไว้ได้ ทำให้ลูกค้าจึงมั่นใจในการบริการงานพ่นทรายนอกสถานที่ของเรา ด้วยบริการที่มุ่งเน้นหัวใจหลักของการทำงาน QCDSE+E

    Quality   = ควบคุมคุณภาพการพ่นทราย และทำสี ได้ตามข้อกำหนดและได้มาตรฐาน

    Cost       = รูปแบบการบริการของเรา สร้างความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับในทุกๆด้าน

    Delivery = การส่งมอบงานตามกำหนด ด้วยเครื่องจักรที่ใหม่และพร้อมเสมอ ทำให้ลูกค้าบริหาร schedule ได้แม่นยำ

    Safety     = มุ่งปฎิบัติงานบนความรู้ด้านความปลอดภัย ซึ่งอบรมจากทางบริษัทเรา และข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของแต่ละสถานที่

    Environment = มุ่งสู่การทำงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกวิธีปฏิบัติงานให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

    Engineering = สร้างงานด้วยความรู้ระบบวิศวกรรม เพื่อควบคุมวิธีการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในทุกด้าน 

ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจ เลือกใช้ อาร์เมอร์ เซอร์เฟซ Tel: 090-983-0999 สายด่วน

พ่นทราย พ่นสี นอกสถานที่ วางใจเรียกใช้เรา "อาร์เมอร์ เซอร์เฟซ"

Shaft Ceramic Epoxy Coating : เซรามิกอีพ็อกซี่โค้ท...
เซรามิกอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง ปั๊ม
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Guest
วันศุกร์, 15 มกราคม 2564
Customer