Ceramic Epoxy Coating Pump

​เคลือบปั๊ม

Ceramic Epoxy Rebuild & Coating Pump 

ซ่อมผิวที่เสียหายด้วยสารแทนเนื้อเหล็ก และเคลือบด้วยเซรามิก ทนการเสียดสี ทนการสึกกร่อน ทำให้ได้ปั๊มใหม่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ 

พ่นทรายถัง
พ่นทรายท่อ
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Guest
วันเสาร์, 16 มกราคม 2564
Customer