เคลือบผิวโลหะ

Metal Ceramic Coating

การเคลือบผิวโลหะ Pump, Impeller, Tank, Silo, Pipe, Machine, Metal, etc
Abrasion Resistance : ทนการเสียดสี การกัดกร่อน
Hi-Chemical Resistance Coating : ทนสารเคมี
Hi Temperature Resistance : ทนอุณภูมิสูง
Potable Water : มีชนิดที่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอาหาร และน้ำดื่ม

ซ่อมผิวโลหะ

Metal Repair

การซ่อมผิวโลหะ ที่เกิดจากการใช้งาน ที่มีการเสียดสี หรือสัมผัสเคมี ทำให้โลหะเกิดการสึกกร่อน สามารถนำกลับมาซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เช่นเดิม โดยการเติมเนื้อสาร Rebuild Putty แทนเนื้อเหล็กเดิมที่เสียหายไป ยืดอายุการใช้งานทนทานต่อสภาพการใช้งานต่างๆ ลดต้นทุน ถูกกว่าการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

Customer