Elbow Pipe Ceramic Epoxy Coating : เซรามิกอีพ็อกซี่โค้ทติ้งข้องอท่อ

Elbow เซรามิกอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง ภายใน ท่อข้องอ Collector ช่วยให้ทนต่อการเสียดสีจากฝุ่น ทำให้ยืดอายุชิ้นงานได้ยาวนาน 
  15918 Hits
15918 Hits